× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży - Szpital

Informacje o komórce

Szpital psychiatryczny i odwykowy

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Rehabilitacja stacjonarna

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria dzieci i młodzieży


Adres

(0-43)-829-40-13


Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1